Projeler/Yayınlar

mail Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ş. Gonca ZEREN'in danışman olduğu "COVID-19 Sürecinde Uzaktan Öğretme Süreci ile İlgili İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Algıları ve Duygularına Yönelik Bir Analiz" başlıklı projeleri TÜBİTAK  COVID-19 özel çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.