Formlar

Personelimiz için yıllık izin formu, görevlendirme formları, ek ders beyan formu vb formlara,

Öğrencilerimiz için tez önerisi, tez danışmanlığı, tez teslimi, dönem projesi teslimi, özel öğrenci ders alma vb formlara

BURAYI tıklayarak kalite koordinatörlüğümüzün sayfasından ulaşabilirsiniz.