Ana içeriğe atla

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Gelişen ve değişen topluma uyum sağlamak, sınırsız seçenekler arasında en uygun seçimleri yapabilmek ve gerçekçi karar alabilmek giderek zorlaşmaktadır. Zorlaşan yaşamda bireyler, kendilerini daha iyi tanımak, problemlerini çözebilmek ve kapasitelerini en üst seviyede kullanabilmek için psikolojik yardım almaya ihtiyaç duymaktadırlar. Bu yardımları veren meslekler giderek daha fazla önem kazanmakta, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bu alanlar arasında öne çıkmaktadır.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans programına liselerden mezun olan öğrenciler arasından TM–3 puanlarına göre öğrenci alınmaktadır. Öğrenim süresi dört yıl olup, derslere devam zorunluluğu vardır. Üniversitemizin Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre bağıl değerlendirme esastır.

 

Üniversitemizde Eğitim Bilimleri Bölümünde, yalnızca Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı'nda lisans eğitimi verilmektedir. 2011- 2012 Öğretim yılında eğitim vermeye başlayan anabilim dalımızda eğitim dili Türkçedir. Öğrencilerimiz lisans eğitimlerinin ilk iki yılında, psikoloji, sosyoloji, eğitim bilimleri gibi çeşitli alanlardan dersler almaktadırlar. Programda üçüncü ve dördüncü yıllarda ise psikolojik danışma ilke ve teknikleri, mesleki rehberlik ve danışma uygulamaları, bireyle ve grupla psikolojik danışma uygulamaları, psikolojik danışma kuramları gibi alana özel dersler yer almaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalında üç profesör, iki doçent ve üç araştırma görevlisi görev yapmaktadır.  Anabilim Dalımızın programı, öğretim kalitesi ve koşulları, nitelik ve nicelik açısından gelişmeye devam etmektedir.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okulları, Rehberlik Araştırma Merkezleri, özel okullar, üniversitelerin psikolojik danışma merkezleri, özel etüt merkezleri gibi eğitim kurumlarında psikolojik danışman (rehber öğretmen) olarak çalışabilmektedirler. Mezunlarımızın, eğitim kurumlarının yanı sıra; sağlık, sosyal yardım, adalet, güvenlik, endüstri ve işletme gibi alanlarda da çalışma olanakları vardır.