Skip to main content

Misyon ve Vizyon

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı ve saygınlığı yüksek, başta öğretmen yetiştirme olmak üzere, eğitim ve öğretimin olduğu her alanda politikalarının üretilmesine ve uygulanmasına yön veren, alanında öncü bir kurum olmak.

 

Misyon

Bilgi toplumunun önderleri olabilecek, alanında uluslararası çalışmaları takip edebilen, sorgulayan, bilgi üretebilen, alanında derinlemesine bilgiye sahip olan, toplumunu yönlendirecek araştırmalarda yer alabilen, teknolojiyi bilen ve kullanan, teori ve uygulama arasında ilişki kurabilen, öğrenmeyi öğreten ve öğrenmeye rehberlik eden, öğrenci merkezli öğrenme ortamları yaratabilen, kendine güvenen, sosyal yönü gelişmiş, etkili iletişim becerileri kullanabilen, tercih edilen öğretmen, yönetici ve uzman yetiştirmek.


Öğrencilere; bilgiyi aktarma yollarını ve öğretim teknolojisini etkili kullanabilen, teori ve uygulamayı birleştiren, ulusal ve uluslararası projelerde çalışan, bilimsel ve etik değerleri özümsemiş, kurum kültürüne sahip, bilgi üreten, araştırma yapan, öğrenci ile iletişim gücü yüksek, değerlendirme sistemi ile kendini sorgulayan, objektif kriterlere göre seçilmiş öğretim elemanları ve ülke gereksinmelerine uygun sürekli geliştirilen eğitim programları ile hizmet vermek.


Öğrencilere yaratıcı düşünmeyi, problem çözmeyi, sorumluluk almayı, takım çalışması yapmayı, demokratik, öğrenmeyi öğreten, eğitim teknolojisi ile desteklenmiş çağdaş, değişime açık, uygulama okulları ile desteklenen, öğrencinin ihtiyacına uygun fiziksel koşullara sahip öğretim ortamı sağlamak, öğrencilerin sosyo-kültürel yönünü geliştirecek ortamlar sağlamak.


Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapmalarını, güçlü kurum içi iletişimini ve mesleki gelişimi sağlayan; üst düzey fiziksel, sosyal ve kültürel ortamların bulunduğu bir kurum olmak.