Skip to main content

Hakkımızda

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan "Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı"; 1 Profesör, 3 Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi ile Eğitim Fakültesinde yer alan diğer bölümlere servis dersleri sağlarken, aynı zamanda Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programlarında eğitim - öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

 

 

Misyon

Programın iki temel görevi yüksek lisans düzeyinde eğitim vermek ve eğitim alanında araştırmalar yapmaktır. Bu doğrultuda anabilim dalının temel amacı, 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, teori ile uygulamayı birleştirerek eğitim yönetimi alanının bilgi birikimine katkıda bulunabilen eğitim liderleri yetiştirmektir. Ayrıca, temel ve uygulamalı araştırmalar yürüterek Türk Eğitim Sisteminin gelişimine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

 

 

 

Vizyon

Demokratik ve disiplinli bir eğitim ortamında, 21. yüzyılın eğitim liderlerini yetiştiren ve nitelikli eğitim araştırmaları yürüten bir bölüm olarak tanınmak ve eğitim yönetiminin gelişmesine hem bilimsel alanda hem de uygulamada katkıda bulunabilecek eğitim yöneticileri ve denetleyicileri yetiştirmek.