Skip to main content

Hakkımızda

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi ABD.
Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Programı, Eğitim Fakültelerinin bölüm ve ana bilim dallarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 15.06.2016 tarihli kararı doğrultusunda kurulmuş bir programdır. Yeni kurulmuş olması nedeniyle lisansüstü eğitim programı bulunmayan Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Ana Bilim Dalında bir öğretim üyesi bulunmaktadır. Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Programının hedefi: bireylerin hayat boyu öğrenme kültürü ve farkındalığının oluşturulması, hayat boyu öğrenme fırsatlarının ve sunumlarının artırılması, hayat boyu rehberlik ve önceki öğrenmelerin değerlendirilmesi sisteminin geliştirilmesi ve yetişkin nüfusun temel becerileri kazanmasına yönelik programların yaygınlaştırılması faaliyetlerinde; hayat boyu öğrenme alanında politikalarının geliştirilmesinde sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve yerel yönetimlerle birlikte etkin rol almaktır.