Skip to main content

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Öğrenmede HAYAT var.                   

                                                                                                                                                                                                          "Öğrenme yaşam boyu süren bir eylemdir."

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Programı, Türkiye'deki eğitim fakültelerinin bölüm ve ana bilim dallarının yeniden yapılandırılması doğrultusunda, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 15 Haziran 2016 tarihli kararıyla hayata geçirilmiş bir programdır. Bu programın ana amacı, hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi alanında görev yapmak isteyen ya da görev alan eğiticilerin, teorik ve pratik altyapılarını geliştirmek ve onların bu alanda uzmanlaşmasını sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda, program tezsiz yüksek lisans seviyesinde eğitim imkanları sunmaktadır. Bu progrmda iki öğretim üyesi bulunmakta ve diğer öğretim üyelerinden destek alınmaktadır.

Program, bireylerin hayat boyu öğrenme kültürüne ve farkındalığına sahip olmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, hayat boyu öğrenme fırsatlarının ve sunumlarının artırılması, rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi, önceki öğrenmelerin değerlendirilmesi ve yetişkin nüfusun temel beceriler kazanmasına yönelik programların yaygınlaştırılması gibi faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Program ayrıca, hayat boyu öğrenme alanında politikaların geliştirilmesinde sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde aktif bir rol üstlenmektedir.

Bu programın özelliği, yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme alanında çalışan profesyoneller için teorik bilgi ve pratik uygulamaları bir arada sunmasıdır. Bu sayede, program katılımcılarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunmakta ve onları bu alanda daha etkili ve yetkin hale getirmektedir. Böylece, program, Türkiye'de eğitim sektöründe önemli bir yenilik olarak kabul edilmekte ve yetişkinlerin sürekli öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere uzman ve eğitimen yetiştirmektedir.  Bu program aracılığıyla, bireylerin kariyer gelişimleri ve kişisel gelişimleri için gerekli beceri ve bilgileri kazanmaları hedeflenmektedir.